Styrelse och revisorer

Styrelse

Muazzam Choudhury, född 1949
Styrelseledamot sedan 1987. Ordförande sedan 2011
Ledamot valberedningen i Stockholms Handelskammare
Utbildning: Civilingenjör KTH
Företagsledarutbildning Harvard Business School
Arbetslivserfarenhet: Produktionsingenjör Sandvik
IT-Konsult DataLogik
Grundare och Verkställande direktör i MSC Konsult AB 1987-2010.
Aktieinnehav i MSC Konsult AB: 390 000 A-aktier och 1 245 815 B-aktier
Bedöms beroende

Peter Gustafson, född 1960
Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet:
Ägare och VD Green Capital Partners AB
Direktör HSH Nordbank AG
Partner Arthur Andersen/Deloitte
Affärsutvecklingschef Catella Norden AB

Aktieinnehav i MSC Konsult AB: -
Bedöms oberoende

Marika Philipson, född 1965
Styrelseledamot sedan 2013
Styrelseordförande KRICA Behandling och utbildning AB
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet:
VD Cloud Nine AB 2009-2012, VD Wise Group AB 2004-2008, CFO Sign On AB 2003-2004, CFO Effnet Group AB 2000-2003
Aktieinnehav i MSC Konsult AB: -
Bedöms oberoende

Pia Hofstedt, född 1961
Styrelseledamot sedan 2011
Utbildning: Civilekonom examen från Stockholms Universitet samt Management training, Dale Carnegie
Arbetslivserfarenhet:CEO NeoNet Technology samt CIO NeoNet AB 1998-2004, CIO Salus Ansvar 2004-2007 CIO Scandic Hotels 2007-2011
Egen företagare Hofstedt Management & Consulting 2012, CIO Aleris 2012-, Olika roller hos Guide Datakonsult AB b la konsultchef 1989-1998,
Aktieinnehav i MSC Konsult AB: -
Bedöms oberoende

Revisor

KPMG AB
Per Gustafsson
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav i MSC Konsult AB: -