Vill du veta mer?

 

Nils-Olof Biderholt
Försäljningschef
+46 (0)70-951 90 90
nils-olof.biderholt@msc.se

Nils-Olof bedriver konsultativ försäljning.
 
Nils-Olof Biderholt

Systemutveckling

Systemutveckling är det område som MSC har mest uppdrag inom och som omfattar tekniker och roller genom hela systemutvecklingsprocessen. Samtidigt som vi erbjuder experthjälp tar vi också gärna helhetsansvar där vi utvecklar system från ax till limpa eller på fackspråk genom alla faser av kravanalys, systemarkitektur, systemutveckling, testledning och test.

Inom affärsområdet systemutveckling finns det en röd tråd som heter effektiv systemutveckling där målet är att ta fram rätt system på budget och tid samt med god kvalitet och affärsnytta. För att kunna göra det krävs det att vi ständigt är nyfikna och lär oss både nya tekniker och arbetssätt samt att vi självklart förstår kundens affärsverksamhet så att vi kan konstruera system som verkligen levererar. Det vill säga att vi levererar kundnytta.

Hinder kan man stoppas av, ta sig igenom eller helt enkelt undvika. Det finns många olika lösningar på olika problem och olika former av hinder och på MSC jobbar vi just med att ta bort de hinder som bromsar utvecklingsarbetet. Ett exempel på detta är vår stora vana av att skapa effektiva byggmiljöer samt använda automatiserade tester, så att man som utvecklare kan koncentrera sig på att utveckla själva systemet.

MSC konsult erbjuder

  • Arkitekter
  • Erfarna systemutvecklare
  • Databasexperter
  • Mentorer

Rätt verktyg för uppgiften

En självklarhet för oss på MSC är att det inte finns enbart ett verktyg eller ett programspråk för alla projekt eller "One ring to rule them all" om man får citera Tolkien. Det är därför vi har konsulter med både bredd och spets och självklart så har de svart bälte inom de vanligaste utvecklingsplattformarna .Net och Java samt databaser men även inom öppen källkod eller de pånyttfödda dynamiska programspråken. Det finns allt fler ramverk för webbutveckling och databaser och våra konsulter har god överblick och kan hjälpa till med att välja vad som passar bäst och naturligtvis även bistå vid införande.

Rätt arkitektur och design för uppgiften

Olika system har olika kravbilder och för att inte skjuta över målet behöver man anpassa arkitekturen och designen för uppgiften. Ett börssystem med sina extrema krav på svarstider och prestanda skiljer sig därför stort mot t.ex. ett ärendehanteringssystem där flexibilitet och användargränssnitt är mycket viktigare. Här kan konsulter från MSC arbeta tillsammans med våra kunder för att fokusera på rätt egenskaper och få fram rätt system i slutänden.

Rätt person för uppgiften

Slutligen tror vi på MSC att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är att rätt person utför uppgiften och därför har vi på MSC enbart konsulter med mångårig erfarenhet av olika roller inom systemutveckling. Att snabbt, koncentrerat och effektivt ta fram högkvalitativa lösningar är mycket viktigt för oss och vi vet att vi kan leverera det vi lovar. I slutet av dagen så handlar det ändå om att våra kunder ska ha fått det vi utlovat och här vet vi att våra konsulter levererar.