Vill du veta mer?

 

Nils-Olof Biderholt
Försäljningschef
+46 (0)70-951 90 90
nils-olof.biderholt@msc.se

Nils-Olof bedriver konsultativ försäljning.
 
Nils-Olof Biderholt

Test

När man tar fram nya system är det mycket viktigt att kvaliteten är den rätta.

Vad är egentligen kvalitetssäkring? Varför har man det?

Kvalitetssäkring görs i förebyggande syfte för att sänka utvecklingskostnaderna och samtidigt få högre kvalitet. Vi undersöker hur kommunikationen och processer fungerar i projektet och vi analyserar det material som skapats i projektet. Våra konsulter har erfarenhet av att gå igenom hela arbetsflödet från affärskrav, funktionella krav, design, implementation, test och driftsättning. Vi analyserar hela utvecklingsprocessen och ger rekommendationer för att optimera varje steg. Kontroll och struktur är nyckelord. Inget glöms bort. MSC konsult erbjuder:

  • Kvalitetssäkring av IT system och utvecklingsprocessen
  • Rådgivning och planering vid införande av kvalitetssäkringsrutiner i organisationen

Vad är kvalitet? Kvalitet kan vara många saker men är t ex system som innehåller få fel och har låg underhållskostnad. Detta kan uppnås på flera sätt. Ett av dessa sätt är testning där MSC har konsulter med lång och gedigen erfarenhet. Inom kvalitetsområdet erbjuder vi:

  • Testledare
  • Teststrategi
  • Granskningar
  • Configuration Management
  • Prestandatest
  • Automatiserad testning

Partners